PostHeaderIcon Hliníková okna a dveře

Systém oken a dveří s vyšší tepelnou izolací MB-70

MB-70 je moderní systém se zvýšenou tepelnou izolací, který slouží k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a plošných konstrukcí. Řešení je na základě tříkomorových profilů MB-60. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,6 - 2,4 W/m2*K dle EN ISO 10077 v závislosti na použitých profilech a příslušenství.

Pro systém MB-70 je charakteristická nejenom speciální tepelná izolace, ale také novátorské řešení těsnění s tzv. dvoukomponentní stavbou.

Konstrukční hloubka profilů oken je 70 mm (rám) a 79 mm (křídlo), u dveří 70 mm (rám i křídlo). Výsledkem je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření (u oken) a lícování povrchu křídel a rámu (u dveří).

Nízká hodnota součinitele prostupu tepla Uf je díky použití speciálního tepelného můstku a těsnění. Tepelný můstek typu "omega" z polyamidu zpevněného skleněným vláknem má šířku 34 mm (okna) a 24 mm (dveře). Použitý tvar můstku zvyšuje tuhost profilů, usnadňuje jejich odvodnění a zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci za každého počasí. Tepelné vložky použité v oknech mají doplňkové utěsnění na spoji profilů a vložky a také výstupy dělící komoru na tři části mezi vnějšími a vnitřními hliníkovými profily. To vše eliminuje další vyplnění prostoru mezi vložkami polyuretanovou pěnou nebo polystyrenovými vložkami.

V systému MB-70 je možno vyrábět dveře a okna odolná proti vloupání, různé verze oken, okno s tzv. skrytým křídlem MB-70US a verzi MB-70 Industrial neboli okno se vzhledem podobným oceli, které se používá při modernizaci památkových objektů. Systém MB-70 je také základem konstrukce fasády tzv. „studeno-teplé“ MB-70CW.

MB 70 exteriér je v zelené úsporám jak 1,7W/m2*K a s trojsklem 1,2 W/m2K* s těmito kódy:

  • 1,7 SVT5270
  • 1,2 SVT12072

leták MB-70

 

Okenno-dveřní systém bez tepelné izolace MB-45

Okenno-dveřní systém bez tepelné izolace MB-45 je moderní hliníkový systém sloužící ke konstrukci vnitřní nebo venkovní zástavby, které nevyžadují tepelnou izolaci např. různé druhy dělících stěn, okna, dveře (ručně i automaticky posuvné dveře), kyvadlové dveře, pokladní přepážky, výkladní skříně, vitríny a různé prostorové konstrukce.

Konstrukční hloubka profilů oken je 45mm (zárubeň), 54mm (křídlo), a dveří shodně 45mm (zárubeň i křídlo). Výsledkem je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření (u oken) a lícování povrchu křídel a rámu (u dveří). Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Důležitou vlastností systému MB-45 je možnost ohýbání profilů mj. zárubní, křídel a příček, což umožňuje zhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí.

Těsnost je zajištěna díky využití speciálních těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, které zaručují odolnost proti stárnutí při dlouhodobém provozu.

V systému lze použít dymotěsné dveře MB-45D a je kompatibilní se systémy s tepelnou izolací MB-60 a MB-70. Univerzálnost systému dále umožňuje zvolit mezi několika variantami řešení různých konstrukčních detailů např. utěsnění dolního křídla dveří, těsnění posuvných a kyvadlových dveří, tvaru zasklívacích lišt, tvaru a výšky dveřních práhů. Rozsah sklení je 2 - 34 mm v křídlech oken a 2 - 25 mm ve fixních oknech a křídlech dveří.

leták MB-45

 

Sloupko-příčková hliníková fasáda MB-SR50

Sloupkovo-příčková hliníková fasáda MB-SR50 je základní systém k provedení vnějšího opláštění budov a vnitřní výstavbě, velké prosklené plochy a také prostorové zástavby (rotundy, zimní zahrady, větrolamy, verandy, stříšky atd).

Tvar sloupků a příček dovoluje tvořit estetické fasády s viditelnými úzkými liniemi. Tento systém zabezpečuje jak trvanlivost, tak odolnost konstrukce. Jako doplněk jsou tyto profily z vnějšku zaobleny, což dává takzvaný "soft-line“ efekt.

MB-SR50 nabízí různé varianty vnějšího vzhledu např. polostrukturální verzi MB-SR50 EFEKT, tzv. vertikální nebo horizontální linie MB-SR50 PL, MB-SR50 střešní okno nebo systém pro dřevěné nebo ocelové konstrukce MB-SR50 A.


Díky použití nepřerušené tepelné vložky vyrobené z HPVC a profilovaným okenním těsněním z EPDM dosahuje systém velmi dobré tepelné izolace. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,4 - 2,0 W/m2*K (v závislosti na použitých profilech a příslušenství).

V závislosti na použitých sklech a neprůhledných pásek získáme odpovídající třídu akustické izolace. Hloubka profilů: sloupky 15-185 mm, příčníky 5-145 mm. Tloušťka výplně je v rozsahu 4 - 48 mm.

Díky vrstvené stavbě nadokenníhoa podokenního překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé materiály takové jako minerální vlna a sádrokarton, je získána požární klasifikace v závislosti na stavbě: El30 a El60. Tato řešení odpovídají klasifikaci NRO (nerozšiřující požár). Tyto klasifikace se týkají základní verze fasády a MB-SR50 PL a MB-SR50 EFEKT.

leták MB-SR50